Zaproszenie do udziału w konkursie plastycznym

Opublikowano 7 listopada 2023 przez Andrzej Lewczak

Z okazji jubileuszu 100 – lecia uzyskania autokefalii przez Cerkiew prawosławną w Polsce, z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski, Warszawska Metropolia Prawosławna organizuje ogólnopolski konkurs plastyczny „100- lecie uzyskania niezależności Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego”.

Konkurs został objęty honorowym patronatem przez:

  • Jego Eminencję Wielce Błogosławionego Sawę, Metropolitę Warszawskiego i całej Polski
  • Mazowieckiego Kuratora Oświaty
  • Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Celem konkursu jest zainspirowanie uczniów, nauczycieli oraz rodziców do zapoznania się z historią Cerkwi prawosławnej w Polsce na przełomie XX i XXI wieku oraz zachęta uczestników do aktywności twórczej, rozwijania zdolności plastycznych, przy uwzględnieniu płaszczyzny historycznej, administracyjnej, społecznej i duchowo – kulturowej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie jednej autorskiej pracy plastycznej w technice: rysunku, szkicu lub grafiki, akwareli, grafiki komputerowej (tylko w formie wydruku) i przesłanie na adres Centrum Kultury Prawosławnej w Warszawie przy ul. Cyryla i Metodego 4.

Konkurs jest adresowany do uczniów na wszystkich etapach kształcenia: przedszkoli, szkół publicznych i niepublicznych, podstawowych i ponadpodstawowych oraz punktów katechetycznych.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawarte są w Regulaminie oraz załącznikach.

Za organizację konkursu odpowiedzialny jest zespół w składzie:

Regulamin

Karta uczestnika konkursu

klauzula i zgoda do konkursu

plakat

Kancelaria Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski

zdjęcie: materiały organizatora

Za: www.orthodox.pl