Raport z działalności charytatywnej CKP, na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy

Opublikowano 27 stycznia 2023 przez Andrzej Lewczak

W związku z zakończeniem roku, a co za tym idzie podsumowaniem prowadzonych akcji charytatywnych Centrum Kultury Prawosławnej, na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy, informujemy o podjętych przedsięwzięciach mających miejsce w 2022 roku.

1. W dniu 25 lutego 2022 r., CKP przyjęło pierwszych uchodźców wojennych z Ukrainy. Łącznie od dnia 25 lutego – 31 grudnia 2022 r. zakwaterowanych zostało 72 osoby z Ukrainy. Osoby objęte zostały bezpłatną pomocą psychologiczną oraz lekarską. Oprócz zakwaterowania CKP zapewniało uchodźcom bezpłatne wyżywienie. Ponadto na doraźną pomoc dla najbiedniejszych ufundowano zapomogi finansowe.

http://www.ckp.warszawa.pl/pierwsi-uchodzcy-dotarli-do-ckp/

http://www.ckp.warszawa.pl/z-pomoca-uchodzcom-z-ukrainy/

http://www.ckp.warszawa.pl/pomoc-psychologiczna-dla-uchodzcow/

2. W dniu 16 marca uruchomiliśmy centrum pomocy doraźnej. Bezpłatnie wydawana była odzież, żywność długoterminowa, środki higieniczne itp. Dziennie z naszej pomocy korzystało od 100-150 osób.

http://www.ckp.warszawa.pl/wsparcie-rzeczowe-dla-uchodzcow/

http://www.ckp.warszawa.pl/codzienna-pomoc-dla-uchodzcow/

3. Już w dniu 3 marca br. wysłaliśmy na Ukrainę pierwszy transport z pomocą humanitarną (art. medyczne, spożywcze oraz elektryczne –powerbanki). Łącznie, do dnia dzisiejszego zrealizowanych zostało kilkanaście transportów humanitarnych. Szacunkowy koszt wysłanej pomocy wyniósł ok. 700 tyś. zł.

http://www.ckp.warszawa.pl/transport-z-pomoca-humanitarna-na-ukraine/

http://www.ckp.warszawa.pl/kolejny-transport-z-pomoca-humanitarna-na-ukraine/

http://www.ckp.warszawa.pl/transport-z-pomoca-medyczna/

http://www.ckp.warszawa.pl/pomoc-medyczna-dla-charkowa/

http://www.ckp.warszawa.pl/kolejne-transporty-z-pomoca-humanitarna-na-ukraine/

http://www.ckp.warszawa.pl/transport-medyczny-do-szpitala-wojskowego-w-lucku/

http://www.ckp.warszawa.pl/respiratory-dla-rehabilitacyjnego-centrum-medycznego-w-lucku/

http://www.ckp.warszawa.pl/pomoc-dla-monasteru-w-horodnicy/

http://www.ckp.warszawa.pl/kolejny-transport-z-pomoca-humanitarna-na-ukraine-2/

http://www.ckp.warszawa.pl/pomoc-dla-okregu-browarskiego/

http://www.ckp.warszawa.pl/pomoc-dla-szkoly-w-uzhorodzie/

http://www.ckp.warszawa.pl/pomoc-humanitarna-dla-diecezji-boryspolskiej/

http://www.ckp.warszawa.pl/taktyczna-pomoc-medyczna-dla-ukrainy/

4. Gościliśmy dzieci ukraińskich funkcjonariuszy Straży Granicznej

http://www.ckp.warszawa.pl/dzieci-ukrainskich-funkcjonariuszy-strazy-granicznej-w-ckp/

5. Gościliśmy Jego Świętobliwość, Patriarchę Bartłomieja, który zapoznał się z działalnością charytatywną CKP oraz spotkał z uchodźcami wojennymi z Ukrainy.

http://www.ckp.warszawa.pl/wizyta-patriarchy-konstantynopola-w-ckp/

6. Święciliśmy pokarmy wielkanocne.

http://www.ckp.warszawa.pl/poswiecenie-koszyczkow-wielkanocnych-dla-uchodzcow/

7. Organizowaliśmy śniadanie Wielkanocne dla uchodźców.

http://www.ckp.warszawa.pl/wielkanocne-sniadanie-dla-uchodzcow/

http://www.ckp.warszawa.pl/spotkanie-wielkanocne-z-uchodzcami/

8. Organizowaliśmy akcje pomocy jednorazowej: np. w dniu 6 marca br., dzień otwarty dla uchodźców. Dostępna była pomoc rzeczowa i medyczna. W ciągu 3 godzin. wsparcie otrzymało ok. 200 osób. Dodatkowo w tym dniu uchodźcy korzystali z bezpłatnej pomocy 4 lekarzy specjalistów. Wsparcie rzeczowe udzielane było codziennie w godz. 11:00 -15:00. Bezpłatne konsultacje lekarskie i psychologiczne udzielane były na bieżąco wg. listy zapisów. w dniach 18-20 marca bezpłatnie wydawaliśmy ciepłe posiłki. W przeciągu trzech dni wydano m.in. 300 l. zupy.

 http://www.ckp.warszawa.pl/cieple-posilki-dla-uchodzcow/

9. W dniu 20 marca otworzyliśmy Świetlicę Językowo – Integracyjną. Utworzono 7 grup dla 120 uczniów. Nauczanie języka polskiego oraz informatyki realizowane jest do dnia dzisiejszego.

  http://www.ckp.warszawa.pl/swietlica-jezykowa-w-ckp/

10. W dniu 19 grudnia rozpoczęliśmy zajęcia z muzykoterapii. Utworzono dwie grupy: dziecięcą w przedziale 7-12 lat oraz dla dorosłych.

http://www.ckp.warszawa.pl/rozpoczynamy-bezplatne-zajecia-z-muzykoterapii/

Łączny koszt zrealizowanych projektów wyniósł ponad 1 mln zł. Projekty zostały sfinansowane przez zaprzyjaźnione organizacje oraz ludzi dobrej woli, którym składamy SERDECZNE PODZIĘKOWANIA.