Aktualności

Zarządzenie odnośnie odwiedzin w MDS

Opublikowano 12 marca 2020 przez Andrzej Lewczak

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z ryzykiem zachorowania na koronawirusa SARS-Cov-2, w nawiązaniu do ustawy z dnia 2 marca 2020 r., o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374), zarządzam od dnia 12 marca 2020 r. do odwołania, […]

Czytaj dalej

Pierwszy tydzień Wielkiego Postu

Opublikowano 6 marca 2020 przez Łukasz Koleda

Wzorem minionych lat, w dniach 2-6 marca br., w kaplicy akademickiej śww. Cyryla i Metodego sprawowane były nabożeństwa pierwszego tygodnia Wielkiego Postu. W poniedziałek, wtorek i czwartek odprawiane były jutrznia, godziny kanoniczne, wieczernia oraz litija za zmarłych, natomiast w środę i piątek celebrowano 9 godzinę kanoniczną oraz św. Liturgię Uprzednio Poświęconych Darów. Ponadto, codziennie od […]

Czytaj dalej

Inauguracyjne spotkanie Stowarzyszenia „Bractwo Świętego Ognia”

Opublikowano 29 lutego 2020 przez Andrzej Lewczak

W Centrum Kultury Prawosławnej w Warszawie odbyło się spotkanie inauguracyjne Stowarzyszenia „Bractwo Świętego Ognia”, które powstało z błogosławieństwa metropolity warszawskiego i całej Polski Sawy. Zostało ono zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 7 stycznia 2020 roku. Głównym jego celem jest szeroko rozumiana organizacja przewiezienia do Polski Świętego Ognia, który w cudowny sposób pojawia się corocznie w […]

Czytaj dalej

Sakrament małżeństwa

Opublikowano 17 lutego 2020 przez Andrzej Lewczak

W dniu 16 lutego br. o godz. 18.00 w warszawskim Centrum Kultury Prawosławnej, odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Wszechnicy wiedzy prawosławnej” poświęcone tematowi „Sakrament małżeństwa”. Spotkanie prowadził ks. protoprezbiter Anatol Szydłowski,  proboszcz Parafii Katedralnej p.w. św. Marii Magdaleny w Warszawie. W trakcie wykładu połączonego z multimedialną prezentacją ks. proboszcz omówił przebieg sakramentu małżeństwa. Wyjaśnił […]

Czytaj dalej

Konferencja Wizytatorów i Doradców Metodycznych

Opublikowano 8 lutego 2020 przez Andrzej Lewczak

W dniu 7 lutego 2020 r. w Centrum Kultury Prawosławnej im. Świętych Cyryla i Metodego w Warszawie, z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski, odbyła się XV Ogólnopolska Konferencja Doradców Metodycznych i Wizytatorów Nauczania Religii Prawosławnej. Celem konferencji było określenie aktualnych zadań sprawowania i organizacji nadzoru pedagogicznego i doradztwa metodycznego […]

Czytaj dalej

Koncert chóru „Cappella Musicae Antiquae Orientalis”

Opublikowano 28 stycznia 2020 przez Andrzej Lewczak

W dniu 26 stycznia br. w Katedrze Metropolitalnej p.w. św. Marii Magdaleny w Warszawie odbył się koncert chóru „Cappella Musicae Antiquae Orientalis” z Poznania pod batutą prof. Leona Zaborowskiego. W repertuarze chóru znalazły się kolędy białoruskie, polskie i ukraińskie w opracowaniu prof. Romualda Twardowskiego. Koncert chóru swą obecnością zaszczycili m.in.: Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Grzegorz Arcybiskup […]

Czytaj dalej

Pojęcie sakramentów w Kościołach prawosławnym i rzymskokatolickim

Opublikowano 13 stycznia 2020 przez Andrzej Lewczak

W dniu 12 stycznia br. o godz. 18.00 w Centrum Kultury Prawosławnej w Warszawie, odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Wszechnicy wiedzy prawosławnej” poświęcone tematowi „Pojęcie sakramentów w Kościołach prawosławnym i rzymskokatolickim”. Spotkanie prowadził ks. prot. dr Andrzej Baczyński, kapelan kaplicy pw. Świętej Trójcy na warszawskim Podwalu, wykładowca Prawosławnego Seminarium Duchownego oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej […]

Czytaj dalej

Koncert białoruskiego zespołu „Zaranak”

Opublikowano 17 grudnia 2019 przez Andrzej Lewczak

W dniu 16 grudnia br., po wieczornym nabożeństwie ku czci św. wielkiej męczennicy Barbary, w Katedrze Metropolitalnej p.w. św. Marii Magdaleny odbył się koncert wokalnego zespołu ludowego „Zaranak” z Berezy na Białorusi. W repertuarze zespołu wybrzmiały kolędy oraz cerkiewne pieśni para-liturgiczne. Zwieńczeniem występu było wspólne kolędowanie. W podziękowaniu za koncert Jego Eminencja Metropolita Sawa przekazał […]

Czytaj dalej

Kościół Prawosławny wobec kremacji

Opublikowano 16 grudnia 2019 przez Andrzej Lewczak

W dniu 15 grudnia br. o godz. 18.00 w Centrum Kultury Prawosławnej w Warszawie, odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Wszechnicy wiedzy prawosławnej” poświęcone tematowi: „Kościół Prawosławny wobec kremacji”. Prelegentem spotkania był ks. prot. mgr Łukasz Koleda, wikariusz katedry metropolitalnej w Warszawie oraz kapelan kaplicy akademickiej p.w. św. Cyryla i Metodego. Podczas wykładu ks. Łukasz […]

Czytaj dalej

Treść i znaczenie Św. Liturgii

Opublikowano 2 grudnia 2019 przez Andrzej Lewczak

W dniu 1 grudnia br. o godz. 18:00 w warszawskim CKP, odbyło się kolejne spotkanie z cyklu  „Wszechnicy wiedzy prawosławnej” poświęcone tematowi: „Treść i znaczenie Św. Liturgii”. Prelegentem spotkania był ks. prot. Mirosław Lewczak, wikariusz katedry metropolitalnej w Warszawie. We wstępie wykładu ks. Mirosław omówił pochodzenie i rodzaje Św. Liturgii, jej charakterystyczne cechy, a także […]

Czytaj dalej